Partiumi turisztikai potenciálról Győrben

Nyolcadik alkalommal rendeztek nemzetközi turizmuskonferenciát a győri Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János karán. Az április 4.-i rendezvényen jelen volt a turisztika tudományterületén jeleskedő magyar kutatók zöme. A plenáris előadások mellet, öt szekcióban hangzottak el előadások: turizmus-szolgáltatások, sport, rekreáció, ökoturizmus, gasztronómia, kulturális és vallási turizmus témakörökkel. 

A 25 intézményt képviselő száz előadó között a határon túliak is képviselve voltak (Partiumi Keresztény Egyetem - Nagyvárad, Sellye János Egyetem – Komárom). Egyetemünkről négy oktató vett részt önálló előadással: dr. Szilágyi Ferenc a Vallásturizmus a Partiumban címmel tartott előadást, míg Kóródi László és Kánya Hajnalka a nagyváradi turizmus helyzetéről prezentáltak (Turisztikai információs stratégia és turisztikai versenyképesség Nagyváradon, ill. Marketing for increasing touristic attractivity of the Oradea fortress címmel). Péter András Szováta példáján mutatta be a turisztikai szolgáltatások jogi szabályozásának kérdéskörét.

széchenyiImg 1704

forrás: ptki.partium.ro