Admitere

Criteriul de selecționare a candidaților

  • 60% media notei obținute la bacalaureat
  • 40% la alegerea candidatului o notă obținută la orice probă scrisă la bacalaurea

Calendarul admiterii

  • Înscriere: 12-21 iulie 2021
  • Afișarea rezultatelor: 22-27 iulie 2021
  • Contestații: în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor
  • Înmatriculare: 22-29 iulie 2021

Locuri disponibile

  • 29 locuri fără taxă
  • 31 locuri cu taxă