Admitere

Criteriul de selecționare a candidaților

  • 60% media notei obținute la bacalaureat
  • 40% la alegerea candidatului o notă obținută la orice probă scrisă la bacalaurea

Calendarul admiterii

  • Înscriere: 13-22 iulie 2020
  • Evaluarea dosarelor candidaților: 23-24 iulie 2020
  • Afișarea rezultatelor: 23-27 iulie 2020
  • Contestații: în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor
  • Înmatriculare: 23-29 iulie 2020

Locuri disponibile

  • 30 locuri fără taxă
  • 30 locuri cu taxă