Examen de finalizare

Calendarul examenului de licență:

 • Alegerea temei examenului de licență aprobat de coordonatorul științific: 15. ianuarie 2020. orele 15 - sesiunea de vară, 31 martie 2020., orele 15 - sesiunea de toamnă
 • Înscriere la examenul de licență: 
 • Data examenului de licență: 

Conținutul dosarului de licență:

 • Fișă de lichidare completat și semnat
 • Diploma de bacalaureat în original
 • Copie legalizată a certificatului de naștere - 1 exemplar
 • Copie legalizată a certificatului de căsătorie - 1 exemplar (dacă este cazul)
 • Două fotografii
 • Certificat lingvistic - original
 • Chitanță în original a taxei de licență
 • Formularul de înscriere completat și semnat - original
 • un dosar plic

Teme propuse pentru lucrare de licență

Metodologia examenului de licență

Metodologia elaborării lucrării de licență

Examen scris la disciplinele:

1. Marketing

Responsabil disciplină: dr.Flórián Gyula

 

2. Comporamentul consumatorului

Tantárgyfelelős: dr.Veres Edit

 

3. Tehnica operațiunilor de turism

Tantárgyfelelős: dr.Molnár Erzsébet

 

4. Gestiune hotelieră și de restaurant

Tantárgyfelelős: dr.Molnár Erzsébet