Agrárfelmérés és kutatómunka az Érmelléken

A Partiumi Területi Kutatások Intézete és az Érintő Egyesület, a partiumi gazdaszervezetekkel együttműködve nagyszabású agrárfelmérést és agrárkutatást indított útnak az Érmellék területén 2017. január 1-étől.

A három hónapja zajló program keretében a Partiumi Kutatóintézet primér és szekundér adatgyűjtést is végez, ösztöndíjas kutatási gyakornokok és önkéntesek bevonásával, elsősorban az Érmellék két körzetében (a bihari és a szatmári részeken), valamint a Bihari-Hegyközben, de folyamatban van a felmérés kiterjesztése Bihar, Szatmár és Szilágy megyék egyéb területeire is. A terepi felmérések 2017 februárjában kezdődtek.

Az adatgyűjtés fő célkitűzései az agrárium általános állapotának a felmérése, a növénytermesztés és állattenyésztés sajátosságainak meghatározása, a településhálózat fejlődése és az agrárium közötti kapcsolatrendszer feltárása, a szórványtelepülések állapotfelmérése, a megújuló energiaforrások felhasználása a mezőgazdaságban, az erősségek/lehetőségek meghatározása, a problémák feltérképezése.

A terepi kérdőívezés és összeírás mellett és azzal párhuzamosan, a kutatóintézet ösztöndíjas gyakornokai az agráriummal kapcsolatos adatbázis-építésbe kezdtek.

A kutatási program eredményeként megszülető három tanulmány aktuális adatokat, trendeket tartalmaz majd nemcsak az Érmellék, de az egész Partium agráriumáról és településfejlődéséről, lehetővé téve a startégia-alkotást.

A program támogatója a Földművelésügyi Minisztérium.

ptkiDsc 1483

forrás: ptki.partium.ro